زن باس وقتی آقاش زودتر از خودش خوابید یه چیز بکنه تو دماغش تا تنبیه شه همچین اشتباهی نکنه.


خرید اینترنتی خیلی خوب است خرید اینترنتی باحال است خرید اینترنتی یا فروش اینترنتی فرقی ندارند ساعت الیزابت بخر حالش رو ببر جان خودت ساعت الیزابت خیلی عالی است ساعت الیزابت خرید اینترنتی و خرزید پستی ندارد فقط خرید نقدی دارد چون خوب بود

مرد باس نصف شب از خواب پاشه خانومشو یه ماج آبدار کنه بعد بگیره بخوابه.زندگی‌تان را با دیگران مقایسه نكنید. شما چیزی درباره سرنوشت آنها نمی‌دانید.ٌصندلیت را کنار صندلی ام بگذار !
همنشینی با تو یعنی تعطیلی رسمی تمام درده ...