جملات زیبااگر با گرگ ها زندگى میکنى

دریدن پیشکش حداقل زوزه کشیدن را بیاموزادمها فقط ادمند نه بیشتر و نه کمتر…

اگر کمتر از ان چیزی که هستند نگاهشان کنی انهاراشکسته ای

و اگر بیشتر از ان حسابشان کنی تورا میشکنند

بین این ادمها فقط بایدعاقلانه زندگی کرد نه عاشقانهسلامتی حرفهایی رو که باید نگمو میزنم

سلامتی رفیقم که واسش رگمو میزنم

جملات زیباعکس های خنده دار