اس ام اس های زیبا و جدید
بــاور کنــین….

هــر پــدری … حتــی اگــه مـــیگه : برو از بـــچه ی فلــانی یــآد بگیـــر ….

بــازم یــه تــار مــوی بــچـه ی خــودشــو بــا دنیـــا عــوض نــمیکنــه…

چــه بــرسه بــه بچـــه ی فلـــآنی.

سلامتی اون پدری که شادیشو با زن و بچش تقسیم میکنه

اما غصه شو با سیگار و دود سیگارش . . .
چقدر تلخه یه سنگه سرد و جای دستای گرم و صورت بابات ببوسی وآهنگ پیشواز ایرانسل

بوی خاک مزارش اشکتو در بیارهاس ام اس های زیبا و جدید