جملات زیبا


بسته ها و کادوهای عاشقانه

ساعت مچیعشق کوتاه است

و فراموشی چـــــــــــــــــــقدر طـــــــــــــــــــولانی ؟!


من آدمِ نرفتنم

آدمِ دوست موندن

یا اصلا آدمِ دیر رفتنم ولی خیلی دیر !

اما وقتی برم

دیگه آدمِ برگشتن نیستم

آدمِ مثل قبل شدن نیستم

باور کن !
تو رفتى

اما همه چیز را در آغوش من جا گذاشتى
جملات زیبا