اس ام اس


اس ام اس ها و جملات زیبا درباره جدایی و رفاقت و عشق

کـــــــــــــــــــــــــاش قانون همه دوستی ها اینجوری بود

یــــــــــــــــــا رفقت تعطیل

یــــــــــــــــــا جدایی هرگز

اس ام اس ها و جملات زیبا درباره جدایی و رفاقت و عشق