بند کفش را بر اساس چه چیزی انتخاب کنیم

بند کفش های شما برای اینکه ظاهر شما موجه به نظر بیاید خیلی مهم است

 مثلا با کفش های مشکی بلند که مخصوص کت و شلوار هستند نمی توانید از بند های رنگی یا خیلی زخیم استفاده کنید

 اگر استفاده کنید ظاهر خنده داری به کفش های شما خواهد داد اما مثلا یک بند قهوه ای سوخته یا مشکی نازک فوق العاده برای این نوع کفش مناسب است

از بند کفش های رنگی و زخیم فقط در کفش های اسپورت و کتانی استفاد ه کنید نه تنها زشت نمی شود

بند کفش

 بلکه زیبایی کتانی شما رو چند برابر خواهد کرد می توانید از تکنیک های دیگر هم برای انتخاب رنگ استفاده کنید

 مثلا برای کفش های اسپورت از رنگی استفاده کنید که خودنمایی کند و کتانی را زیابتر جلوه دهد

مثلا برای کفش های مشکی از بند کفش سفید یا قرمز استفاده کنید تا خودش را نمایان کند

 یا در رنگ سفید از رنگ های مشکی و آبی پر رنگ استفاده کنید

بند کفش مناسب با کتانی ام که رنگش طوسی است پیدا نمی کنم باید چه کار کنم کتانی ام زیباتر شود

می خوام برای همسرم که یک جفت کتانی اسپورت دارد و برای ورزش صبحگاهی بیرون می رود بند کفش رنگی بخرم زشت نمی شود

عموم بند کفش قرمز بسته روی کتانی مشکی به نظر شما جالب است یا ضایع است و همه می خندد اگر منم این کار را کنم

بند کفش را بر اساس چه چیزی انتخاب کنیم