اشعار عاشقانه و زیبا


چه کهکشان زیباییست راه نگاه تو

چه زیباست این دنیای عاشقانه ی تو

اینبار هم تو گفتی دوستم داری و دو تا به نفع تو

دلم دیوانه شده از دست محبتهای تو


اشعار عاشقانه و زیبا


ببین چه مظلومانه

از دست ِ تو

به آغوش ِ تو می گریزم ؟

این تعریف پیچیده ای از دوست داشتن است !


اشعار عاشقانه و زیبا


تمام حرف مجنون یک کلام است

“نفس” بی یاد “لیلایم” حرام است . . .


اشعار عاشقانه و زیبا


رعد و برق

هارت و پورت است

چیزی در دل ابر نیست

جز اشک

جز باران . . .


اشعار عاشقانه و زیبا


پنجره ی باران خورده ات را باز کن ، چند سطر پس از باران

چشمهایم را ببین که هوایت دیوانه شان کرده

دلم برایت تنگ است


اشعار عاشقانه و زیبا


عشق + تو = زندگی

من – تو = دیوانگی

زندگی + تو = آرامش

زندگی – تو = مرگ


اشعار عاشقانه و زیبا


نقطه قوت تو نقطه ضعف منه :

بوسه هایت !


اشعار عاشقانه و زیبا


امروز نشستم غم فردا خوردم

در دست زمانه خم شدم ، تا خوردم

مانند تو در عشق دو رو باید بود

من چوب همین صداقتم را خوردم


اشعار عاشقانه و زیبا


صندلیت را کنار صندلیم بگذار !

همنشینی با تو یعنی تعطیلی رسمی تمام دردها . . .

اشعار عاشقانه

اشعار عاشقانه و زیبا


پسر : بزرگترین آرزوت چیه ؟

دختر : اینکه عشقمو زیر بارون بغل کنم ! تو چی ؟

پسر : اینکه کسی که زیر بارون بغلش میکنی من باشم . . .


اشعار عاشقانه و زیبا