جوک خفن و جوک باحال


مورد داشتیم …

دختره یک جفت جوراب داخل جهیزیش بوده برای روز مرد


جوک خفن و جوک باحال


تا چند وقت دیگه پشت کامیونا مینویسن: رفیق بی کلیپس، مادر!


جوک خفن و جوک باحال


مورد داشتیم دختره بنده چکمشو سفت بسته خفه شده!


جوک خفن و جوک باحال


مورد داشتیم دختره واسه بالا بردن و پایین بردن شیشه ماشین کلاج میگرفته!


جوک خفن و جوک باحال


مورد داشتیم دختره موش دیده کلیپسشو انداخته زمین

از ترس رفته بالای کلیپسش وایساده!


جوک خفن و جوک باحال


یعنی اینقدری که الان دخترها دنبال شوهر میگردن

اون سنجابه تو عصر یخبندان دنبال فندوق نمیگشت!


جوک خفن و جوک باحال


زن همسایه چیست ؟

زن همسایه موجودی است که ساعتها دم در حرف میزنه اما نمیشینه ، چون دیرش میشه!


جوک خفن و جوک باحال


ﺩﺧﺘﺮ ﺗﻮ ﻭﯾﭽﺖ ﭘﯽ ﺍﻡ ﺩﺍﺩﻩ: اون ماشینه ﮐﻪ ﻋﮑﺴﺶ ﺗﻮ آﻟﺒﻮﻣﺘﻪ ﻣﺎﻝ ﺧﻮﺩﺗﻪ؟

ﮔﻔﺘﻢ: آﺭﻩ!

ﮔﻔﺖ: ﻣﯿﺨﻮﺭﻩ ﭘﺴﺮﻩ ﺧﻮﺑﯽ ﺑﺎﺷﯽ!

ﮔﻔﺘﻢ: ﺍﻟﺒﺘﻪ ﺑﯽ ﭘﻮﻝ ﺷﺪﻡ ﻓﺮﻭﺧﺘﻢ!

ﮔﻔﺖ: ﻭﻟﯽ ﻓﮑﺮ ﮐﻨﻢ ﺑﻪ ﺩﺭﺩ ﻫﻢ ﻧﺨﻮﺭﯾﻢ!

ﮔﻔﺘﻢ: ﺍﻟﺒﺘﻪ ﺑﺎﺯ ﭘﻮﻝ ﺩﺍﺭ ﺷﺪﻡ ﯾﻪ ﻣﺪﻝ ﺟﺪﯾﺪﺗﺮ خریدم!

گفت: ﭼﺮﺍ ﺑﺎ ﺍﺣﺴﺎﺳﺎﺕ ﻣﻦ ﺑﺎﺯﯼ ﻣﯿﮑﻨﯽ آخه؟!


جوک خفن و جوک باحال


وفادارترین زن ها نه موطلایی ها هستند، نه مو خرمایی ها و نه مو مشکی ها…

وفادارترین زن ها مو خاکستری ها هستند!


جوک خفن و جوک باحال


به بعضی از دخترا هم باید گفت: عزیزم یکم صورت رو آرایشت مونده!

جوک خفن

جوک خفن و جوک باحال