جملات عاشقانه و اس ام اس عاشقانه


داروها و دوستی ها هر دو مشکلات را حل میکنند

با این تفاوت که دوستی ها هیچ وقت تاریخ انقضا ، بها و اندازه ندارند . . .


جملات عاشقانه و اس ام اس عاشقانه


به انگشتانم که مینگرم به یادت می افتم ، چون عزیزانم انگشت شمارند . . . !


جملات عاشقانه و اس ام اس عاشقانه


درنگ

عجب دنیای عجیبیست!

رفتن و ماندن من به یک نقطه بند بود

زمانی که گفتی”برو”

چقدر عاشقانه می شد ، اگر نقطه اش بالا بود . . .


جملات عاشقانه و اس ام اس عاشقانه


جـور مـیـکـنـد خـدا در و تـخـتـه را بـا هـم

آن طـور کـه تـو و مـرا آشـنـا کـرد ؛ تـو شـدی خـاطـره سـاز و مـن خـاطـره بـاز


جملات عاشقانه و اس ام اس عاشقانه


پرنده که رفت ، بگذار برود

هوای سرد بهانه است ، هوای دیگری درسر دارد . . .


جملات عاشقانه و اس ام اس عاشقانه


عادت ! چه طعم تلخی دارد

وقتی آن را با عشق اشتباه میگیری !


جملات عاشقانه و اس ام اس عاشقانه


من درختت میمونم

تو تبر هم که بشی و بخوای منو قطع کنی

آخرش یا دستمال میشم واسه اشک چشمات یا قلم و کاغذ میشم واسه دلتنگیات  . . .


جملات عاشقانه و اس ام اس عاشقانه


چقدر دلتنگ حضورت هستم ، کاش عکست هم بوی تو را داشت . . .


جملات عاشقانه و اس ام اس عاشقانه


باختی در کار نیست

برای تو

قلبم را ریسک می کنم

یا می برم

یا می میرم


جملات عاشقانه و اس ام اس عاشقانه


می گفتند: ” سختی ها نمک زندگــــــی است “

امّا چرا کسی نفهمید كه ” نمــــــک “

برای من که خاطراتم زخمی است ، شور نیست ؛ مزه ” درد” می دهد !

جملات عاشقانه و اس ام اس عاشقانه