سخنان فلسفی - جملات فلسفی - جملات بزرگان - متن های زیبا

سخنان انیشتین , جملات انیشتن

در برابر یک قدرت متشکل و منظم

فقط یک قدرت متشکل و منظم تاب مقاومت دارد

«« سخنان و جملات فلسفی انیشتین »»

این دیگر چه معمایی است که

هیچکس مرا درک نمیکند ولی همگان مرا می پذیرند

«« سخنان و جملات فلسفی انیشتین »»

اگر واقعیات با نظریات هماهنگی ندارند، واقعیت‌ها را تغییر بده

«« سخنان و جملات فلسفی انیشتین »»

تا زمانی که حتی یک کودک ناخرسند روی زمین وجود دارد

هیچ کشف و پیشرفت جدی برای بشر وجود نخواهد داشت

«« سخنان و جملات فلسفی انیشتین »»

تخیل مهمتر از دانش است

علم محدود است اما تخیل دنیا را در بر می‌گیرد

«« سخنان و جملات فلسفی انیشتین »»

سعی نکن انسان موفقی باشی

بلکه سعی کن انسان ارزشمندی باشی

«« سخنان و جملات فلسفی انیشتین »»

علم زیباست وقتی هزینهٔ گذران زندگی از آن تامین نشود

«« سخنان و جملات فلسفی انیشتین »»

مسائلی که بدلیل سطح فعلی تفکر ما بوجود می‌آیند

نمی‌توانند با همان سطح تفکر حل گردند

«« سخنان و جملات فلسفی انیشتین »»

من با شهرت بیشتر و بیشتر احمق شدم

البته این یک پدیدهٔ نسبی است

«« سخنان و جملات فلسفی انیشتین »»

مهم آن است که هرگز از پرسش باز نایستیم

«« سخنان و جملات فلسفی انیشتین »»

هیچ کاری برای انسان سخت‌تر از فکر کردن نیست

«« سخنان و جملات فلسفی انیشتین »»

در دنیا خط مستقیم وجود ندارد و تمام خطوط بدون استثنا منحنی و دایره وار است

و اگر این خط کوچکی که در نظر ما مستقیم جلوه میکند

در فضا امتداد یابد خواهیم دید که منحنی است

«« سخنان و جملات فلسفی انیشتین »»

به آینده نمی‌اندیشم چون به زودی فرا خواهد رسید

«« سخنان و جملات فلسفی انیشتین »»

خداوند زیرک است اما بدخواه نیست

«« سخنان و جملات فلسفی انیشتین »»

نگران مشکلاتی که در ریاضی دارید نباشید

به شما اطمینان می‌دهم که مشکلات من در این زمینه عظیم‌تر است

«« سخنان و جملات فلسفی انیشتین »»

همزمان با گسترش دایرهٔ دانش ما

تاریکی‌ای که این دایره را احاطه می‌کند نیز گسترده می‌شود

«« سخنان و جملات فلسفی انیشتین »»

یک فرد باهوش یک مسئله را حل می‌کند

اما یک فرد خردمند از رو در رو شدن با آن دوری می‌کند

«« سخنان و جملات فلسفی انیشتین »»

اگه نمرهٔ تستت تک شد ناراحت نشو!

«« سخنان و جملات فلسفی انیشتین »»

از وقتی که ریاضی‌دانان از سرو کول نظریه نسبیت بالا رفته‌اند

دیگر خودم هم از آن سر در نمی‌آورم

«« سخنان و جملات فلسفی انیشتین »»

دوچیز بی‌ پایان هستند :

اول منظومه شمسی ، دوم نادانی بشر

در مورد اول زیاد مطمئن نیستم

«« سخنان و جملات فلسفی انیشتین »»

اگر کسی احساس کند که هرگز در زندگی دچار اشتباه نشده

این بدان معنی است که هرگز به دنبال چیزهای تازه در زندگیش نبوده است

«« سخنان و جملات فلسفی انیشتین »»

زندگی مثل دوچرخه سواری می مونه

واسه حفظ تعادلت همیشه باید در حرکت باشی

«« سخنان و جملات فلسفی انیشتین »»

اگر انسان‌ها در طول عمر خویش

فعالیت مغزشان به اندازه یک میلیونیوم معده‌شان بود

اکنون کره زمین تعریف دیگری داشت

«« سخنان و جملات فلسفی انیشتین »»

غذایی که مردم را سالم نگه می دارد آن نیست که می خورند

بلکه آن غذایی است که خوب هضم می کنند

«« سخنان و جملات فلسفی انیشتین »»

من هرگز به آینده فکر نمی کنم

چرا که خودش به زودی خواهد آمد

«« سخنان و جملات فلسفی انیشتین »»

 دانش چیز شگفت انگیزی است

مشروط بر آنکه کسی مجبور نباشد از راه آن امرار معاش کند