اشعار عاشقانه و اشعار زیبا


رو بعضی ها باید برچسب زد :

تست شد ، آدم نیست . . . !


اشعار عاشقانه و اشعار زیبا


به هرکه می گویم “تو” به خودش می گیرد

چه ساده اند اینها ! نمیدانند هیچکس برای من “تو” نمیشود . . .


اشعار عاشقانه و اشعار زیبا


صدا میکنم ” تو ” را

این ” جانی ” که میگویی

جانم را میگیرد!

نزن این حرف ها را !

دل من جنبه ندارد . . .


اشعار عاشقانه و اشعار زیبا


تمام خوبـــــی حس مالکیت اینه که

از کسی که دوسش داری بپرسی تــــــــــو مال کی هستی؟!

و اون بدون معطلی بگه:

فــــــــقط مـــــــــال تــــــــــــــــــــو…


اشعار عاشقانه و اشعار زیبا


رفتنت را خیالى نیست

فقط مانده ام جکونه در جشمانى به آن زلالى

جا داده بودى آن همه دروغ را…


اشعار عاشقانه و اشعار زیبا


وقتی همه رو شبیه اون میبینی یعنی “عاشقی”

وقتی اونو شبیه همه میبینی یعنی “تنهایی” !


اشعار عاشقانه و اشعار زیبا


تشنه که میشوم

سرمیکشم دلتنگیت را

بغض بالا می آورم . . .


اشعار عاشقانه و اشعار زیبا


“دوستت دارم” هایت را به کسی نگو

نگه دار برای خودم

من جانم را

برای شنیدنش

کنار گذاشته ام . . .


اشعار عاشقانه و اشعار زیبا


هیچکس بعد هیچکس نمرده

ولی …

خیلیا بعد از خیلیا ، دیگه زندگی نکردن . . .


اشعار عاشقانه و اشعار زیبا


“دلم”

جای مانده ای که هیچکس مسئولیت شکستنت رابه عهده نمیگیرد . . .

اشعار عاشقانه

اشعار عاشقانه و اشعار زیبا