اس ام اس عاشقانه و جذاب


کفش ها چه عاشقانه هایی با هم دارند !

یکی که گم شود دیگری محکوم به آوارگیست . . .


اس ام اس عاشقانه و جذاب


او راحت از من گذشت

خدایا از او راحت نگذر …


اس ام اس عاشقانه و جذاب


قفس یعنی دهان من

وقتی زبانم روی اسم تو قفل می شود


اس ام اس عاشقانه و جذاب


زمستان سرد نیست درد است

وقتی دست هایم تنها خودم را به آغوش می کشند !


اس ام اس عاشقانه و جذاب


در سینمای چهار بُعدی چشمانت

برنده ی هفته سیمرغ بلورینِ بهترین تماشاچی می شوم . . .


اس ام اس عاشقانه و جذاب


فقط یکبار میتوان عاشق شد

بار دوم دیگر خبری از جنسِ اصل نیست . . .


اس ام اس عاشقانه و جذاب


از سرمای زمستان نمی ترسم

وقتی به تو گرم است “دلم” . . .


اس ام اس عاشقانه و جذاب


یعقوب یادم داده است ، دلبرت وقتی کنارت نیست

کوری بهتر است از دیدن . . .


اس ام اس عاشقانه و جذاب


هوا هر چقدر هم زمستان باشد ، مهم نیست

تو در آغوشت تابستان داری


اس ام اس عاشقانه و جذاب


اینکه دوستم داشته باشی مثل این است که

عابری در پیاده رو ناگهان در آغوشم بگیرد

همین قدر بعید…همین قدر ممکن… !

اس ام اس عاشقانه

اس ام اس عاشقانه و جذاب