دل نوشته و پیامک


یکی بود ، یکی نبود

من موندم و اون نموند

من دیدم و اون ندید

من خواستم و اون نخواست

من التماس کردم و اون نشنید

من هستم و اون رفته !

من خستم و اون


دل نوشته و پیامک


چه جمله ی غریبی است “فراموشت می کنم”

وقتی تا آخر عمرت با یاد او زندگی می کنی !


دل نوشته و پیامک


روزها بی تو می گذرند

و شب ها با تو نمی گذرند

تمام درد من این است !


دل نوشته و پیامک


روزچون تیر و کمان اگرچه نزدیک

ولی پیوستن ما نهایتش فاصله بود !

من کاناپه ای پوسیده در باران

تو سربازی دورافتاده با گلوله ای در پهلو

چقدر دیر همدیگر را پیدا کردیم !


دل نوشته و پیامک


روز

راستش را بخواهی امروز هیچ اتفاق خاصی رخ نداد

فقط حدود ظهر باران کوتاهی بارید اما زار زار


دل نوشته و پیامک


روز

تو راحت فراموش می کنی

باز دل می بری ، باز دل می بازی

و من به خط کشیدن روی دیوارها ادامه می دهم !


دل نوشته و پیامک


فرو می ریزد عاقبت

سقف خانه ای

که جای خالی ات ستون های آن باشد !


دل نوشته و پیامک


روز

اگر خبری از من نشد  نگران نشو

یک فاتحه بخوان !!!


دل نوشته و پیامک


روز

از روزی که تصمیم به رفتن گرفته ای

بلاتکلیفی بین ما موج میزند

مثلا همین دل من

نمیداند با تو بیاید ؟ یا پیش من بماند ؟؟؟


دل نوشته و پیامک


روز

پشت این عکس نمی تواند دیوار باشد

من پشت این عکس با تو قدم زده ام !

دل نوشته

دل نوشته و پیامک