اشعار زیبا و اس ام اس های جالب


من تو را دوست داشتم

تو اما بگذار حفظ شود آبروى دل در سه نقطه ها


اشعار زیبا و اس ام اس های جالب


زمستان نیست

دلتنگی توست که می لرزاند چهارستون دلم را…


اشعار زیبا و اس ام اس های جالب


تو و خوشبختی چقدر شبیه به همید

به هیچ کدامتان نرسیدم


اشعار زیبا و اس ام اس های جالب


میدانم به خاطر همه ی بایدها

نباید تو را داشته باشم


اشعار زیبا و اس ام اس های جالب


عشقش که سر کلاس زنگ میزد می گفت خانوم اجازه برم آب بخورم ؟

حالا مدتهاست که دیگر اجازه نمیگیرد و این بار معلم است که هر روز میگوید :

چن وقته خیلی داغونی ، برو یه آبی به سر و صورتت بزن.


اشعار زیبا و اس ام اس های جالب


دست مریزاد پروردگارم

چه پوست کلفتی برایم آفریدی !

چه دل صبوری به سینه ام سپرده ای

و چه شانه هایی که این چنین بار طعنه هارا میکشند و نمیشکنند…


اشعار زیبا و اس ام اس های جالب


چای می نوشیدم که یکباره دلتنگت شدم

بغض کردم و اشک در چشمانم حلقه زد

همه با تعجب نگاهم کردند

لبخند تلخی زدم و گفتم : “چقد داغ بود !”


اشعار زیبا و اس ام اس های جالب


درد دارد وقتی با نسیمی برود

کسی که به خاطرش به طوفان زده ای !


اشعار زیبا و اس ام اس های جالب


جایت خالی

چقد هوا برای داشتنت خوب است !

اشعار زیبا

اشعار زیبا و اس ام اس های جالب