جملات زیبا و اس ام اس


هیچوقت کاری نکنیم که

آدم های ارزون برامون گرون تموم بشن!


جملات زیبا و اس ام اس


میگن بزرگترین ثروت هر کسی مهربونی و صفاشه

چطوری مایه دار؟


جملات زیبا و اس ام اس


با کسی باشید که با شما همچو یک مقصد رفتار کند

نه یک وسیله برای تفریح در طول راه


جملات زیبا و اس ام اس


اگر دشمنت با روی خوش نزدیکت شد

در برابرش خموش باش و تنهایش بگذار


جملات زیبا و اس ام اس


آرزویم این است که

بهاری بشود روز و شبتون

که ببارد به تمام رخ تون بارش شادی و شعف

و من از دور ببینم که پر از لبخند است: چشم و دنیا و دلتون


جملات زیبا و اس ام اس


انسانها در هیچ یک از ویژگی هایشان

به اندازه نیکی کردن به همنوعان خود خدای گونه نیستند


جملات زیبا و اس ام اس


خدایا، همه از تو می خواهند بدهی

اما من از تو میخواهم بگیری

خستگی ، دلتنگی و غصه ها را

از لحظه لحظه ی روزگار ّهمه ی آنهایی که دوستشان دارم


جملات زیبا و اس ام اس


ترسناکند رابطه هایی که به خاطر فرار از تنهایی شکل میگیرند

رابطه هایی که آخرش چیزی نمی ماند،

به جز تنهایی عمیقتر و یک مشت حس آزار دهنده تر از قبل در درون آدمها!


جملات زیبا و اس ام اس


گناهی که پشیمانی بیاورد

بهتر از عبادتی است که غرور بیاورد


جملات زیبا و اس ام اس


وقتی می گویم برایم دعا کن یعنی کم آورده ام

یعنی دیگر کاری از دست خودم برای خوذم بر نمی آید

جملات زیبا

جملات زیبا و اس ام اس