اس ام اس جذاب


آهسته گفت خدا نگهدارت و در را بست و رفت

آدم ها چه راحت مسئولیت خود را به گردن خدا می اندازند


اس ام اس جذاب


برایم دعا کن ! اجابتش مهم نیست !

نیاز من آرامشی است که بدانم تو به یاد منی


اس ام اس جذاب


خواهم ز خدا خسته و درمانده نباشی

محبوب خدا باشی و شرمنده نباشی

ای دوست الهی در این عالم هستی

سرزنده بمانی و سرافکنده نباشی


اس ام اس جذاب


اینجا مهم نیست کجاست

بی تو همه جا دور است !


اس ام اس جذاب


عمریست دلم چون صید در بند شده

ای دوست مگر قیمت دل چند شده ؟

سنگین شده سایه ات ، کجایی

نکند ، یارانه ی عشق هم هدفمند شده ؟


اس ام اس جذاب


سخت است وقتی از بغض

گلو درد میگیری و همه می گویند

لباس گرم بپوش


اس ام اس جذاب


سرمای نبودنت بدتر از سرمای زمستان است

به لرزه انداخته چهار ستون دلم را


اس ام اس جذاب


خوشبختی من پیدا کردن

تو از میان این همه ضمیر بود


اس ام اس جذاب


دوست داشتنت معادله ایست

که نفس هایم را اثبات می کند


اس ام اس جذاب


سری را که درد نمیکند دست مال نمیبندند

اما سر من درد می کند برای دستی که مال تو باشد

اس ام اس

اس ام اس جذاب