اس ام اس خیانت در عشق


ترســو بودی

جاده خیانت را برایت تنگ و تاریک و ترسناک کرده ام

امـــا حالا چه شجـــاع شده ای …


اس ام اس خیانت در عشق


۲۰ می دهم شاید هم ۲۱

خیانت را در لباس عشق بازی کردن هنر می خواهد

نمی دانستم اینقدر هنرمندی …


اس ام اس خیانت در عشق


هى لعنتى!

بیا باهم بازى کنیم

تو پاکت های خالی سیگارم را بشمار،

من هم شماره غریبه هاى توى گوشى أت را


اس ام اس خیانت در عشق

کاش ماه همیشه پشت ابر بماند

نمی خواهم بدانم ،

شب مهتاب ،

بی من چه می کنی . . .


اس ام اس خیانت در عشق


دنیا رو می بینی ؟

حرف حرف میاره ، پول پول میاره ، خواب خواب میاره

ولی محبت خیانت میاره !


اس ام اس خیانت در عشق


کامل شده ای . . .

دیگر به تو نمیــرسد کسی

چند واحد پاس کرده ای ؟

چند سال برای خیانت خوانده ای ؟


اس ام اس خیانت در عشق


آنقدر زیبا عاشق شده ای که آدم لذت می برد

از این همه خیانت . . .


اس ام اس خیانت در عشق


چقدر پابند بودن سخت است

وقتی خیانت درب تمام خانه های شهر را میکوبد


اس ام اس خیانت در عشق


می دانی ؟

دلم یک آمدن می خواهد

بی هیچ رفتنی و یک همدم که خیانت نداند


اس ام اس خیانت در عشق


وقتی که به جای بمان

می گویی هر طور راحتی ، بوی خیانت می دهی

اس ام اس خیانت در عشق