اس ام اس خداحافظی و غمگین


پرستو ها چرا پرواز کردید

جدایی را شما آغاز کردید

خوشا آنانکه دلداری ندارند

به عشقو عاشقی کاری ندارند


اس ام اس خداحافظی و غمگین


خداحافظ برای تو  رهایی

برای من فقط درد جدایی

خداحافظ برای تو چه آسان

ولی قلبم ز واژه اش چه سوزان


اس ام اس خداحافظی و غمگین


خداحافظ طلوعم خداحافظ غروبم

خدا حافظ تو ای تنها امیدم


اس ام اس خداحافظی و غمگین


خدانگهدار عزیزم اما نمی شه باورم

توی چشام نگاه نکنی این لحظه های آخرم

آخه چطور دلم بیاد چشماتو گریون ببینم


اس ام اس خداحافظی و غمگین


می رم ولی این و بدون

چشم انتظارت می شینم

می رم ولی گریه نکن

نذار از عشقت بمیرم

می رم تو اوج بی کسی

با عکست آروم بگیرم


اس ام اس خداحافظی و غمگین


می رم ولی بدون یکی

خیلی تو رو دوست داره

یکی که از دوریه تو

سر به بیابون می زنه


اس ام اس خداحافظی و غمگین


خدانگهدار عزیزم

دارم می رم از این دیار

اینجا کسی منو نخواست

تو هم منو تنها بذار


اس ام اس خداحافظی و غمگین


ای که از اول جاده

به سکوت شدی گرفتار

منو از خاطره کم کن

تا ابد خدا نگهدار


اس ام اس خداحافظی و غمگین


می‌روم شاید کمی حال شما بهتر شود

می‌گذارم با خیالت روزگارم سر شود

خدا حافظ برای همیشه


اس ام اس خداحافظی و غمگین


پایان راه کاملاً پیداست

می دهم قابش کنند

کنایه هایت را به رسم یادگاری

و به همان دیوار می آویزمش

جای همان دستخط تماشایی

اس ام اس خداحافظی

اس ام اس خداحافظی و غمگین