اس ام اس عاشقانه جدید


چشمانت پر انوار محبت بر دل آشفته دریا زده ام

می تابد و وجودت که نشاط گل سرخ دشت غمه ای من ست

و این حس غریبم که پر از خواستن توست!


اس ام اس عاشقانه جدید


نمی دانم محبت را

بر چه کاغذی بنویسم که هرگز پاره نشود

بر چه گلی بنویسم که هرگز پرپر نشود

بر چه دیواری بنویسم که هرگز پاک نشود

برچه آبی بنویسم که هرگز گل الود نشود

برچه قلبی بنویسم که هرگز سنگ نشود


اس ام اس عاشقانه جدید


کاش میدانستی آن کس که در تو امید به زندگی را پرورش میداد

خودش محتاج قطره ای از باران محبت بود


اس ام اس عاشقانه جدید


محبت کردیم بی منت

لذت بردیم بی گناه

بخشیدیم بدون شرط

آن روز واقعا زندگی کرده ایم


اس ام اس عاشقانه جدید


به نام آنکه در هجران غربت

به دل ها میدهد درس محبت


اس ام اس عاشقانه جدید


خسیس بودن به خرج نکردن پول نیست

خسیس کسیه که محبت دریغ میکنه


اس ام اس عاشقانه جدید


حتی خوب ترین آدمها هم صبرشان حدی دارد

پس لطفا این قدر از محبت دیگران سواستفاده نکنید

و فکر نکنید که محبت کردن یک وظیفه هست


اس ام اس عاشقانه جدید


هیچگاه در زندگی محبتی بهتر و عمیق تر و واقعی تر و بی پیرایه تر

از محبت مادر نمی توانید بیابید


اس ام اس عاشقانه جدید


به سلامتی سگ های ولگرد که

با یه لقمه غذا و یه دست نوازش

تا آخر عمر وفادار آدم میمونن

نه بعضی آدم هایی که دنیایی محبت بهشون می کنی

و آخرشم دستت رو گاز می گیرن


اس ام اس عاشقانه جدید


بر در و دیوار زمان تکیه مکن

خود را محبوس کن و عشق پیشه مکن

گویند زیباست زندگی با محبت

از من میشنوی شعله افزون مکن

اس ام اس عاشقانه جدید

اس ام اس عاشقانه جدید